Насер Нухиу
Советник за образование во Општина Теарце

e-Mail: nuhiunaser@gmail.com

e-Mail: naser.nuhiu@tearce.gov.mk

Tel: 00389 71 224 497

Основно училиште "Кирил Пејчинович" - с.Теарце

Рухан Илази
Директор на основно училиште

e-Mail: pskirilpejcinoviq@gmail.com

Tel:0044 381 400

Facebook

Основно училиште "Фаик Коница" - с.Доброште

Гулсере Реџепи
Директор на основно училиште

e-Mail: p.s_faikkonica@outlook.com

Facebook

Основно училиште "Исмаил Ќемали" - с.Нераште

Шпенд Шаќири
Директор на основно училиште

e-Mail: ismail_qemali@hotmail.com

Tel: 00389 75 205 024

www.shfismailqemali.edu.mk

Facebook

Основно училиште "Еќрем Џабеј" - с.Слатино

Енвер Хусмани
Директор на основно училиште

e-Mail:eqremcabej@gmail.com

Facebook

Основно училиште "Асдрени" - с.Глоѓи

енвер Рамадани
Директор на основно училиште

e-Mail: asdreni.shkolla@gmail.com

Tel: 0044 381 443

FacebookСтратегија за Меѓуетничка интеграција во Образованието и Граќанска вклученост во Општина Теарце(преземете го документот)

Локална стратегија за образование во Општина Теарце ВО 2007 - 2014 (преземете го документот)

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk