Naser Nuhiu
Këshilltar për arsim në Komunën e Tearcës

e-Mail: naser.nuhiu@tearce.gov.mk

e-Mail: nuhiunaser@gmail.com

Tel: 00389 71 224 497

Shkolla fillore "Kiril Pejcinovic" - f. Tearce

Ruhan Ilazi
Drejtor i shkollës fillore

e-Mail: pskirilpejcinoviq@gmail.com

Tel:0044 381 400

Facebook

Shkolla fillore "Faik Konica" - f. Dobrosht

Gjulsere Rexhepi
Drejtore e shkollës fillore

e-Mail: p.s_faikkonica@outlook.com

Facebook

Shkolla fillore "Ismail Qemali" - f. Nerashte

Shpend Shaqiri
Drejtor i shkollës fillore

e-Mail: ismail_qemali@hotmail.com

Tel: 00389 75 205 024

www.shfismailqemali.edu.mk

Facebook

Shkolla fillore "Eqrem Qabej" - f. Sllatine

Enver Husmani
Drejtor i shkollës fillore

e-Mail:eqremcabej@gmail.com

Facebook

Shkolla fillore "Asdreni" - f. Pershefc

Enver Ramadani
Drejtor i shkollës fillore

e-Mail:asdreni.shkolla@gmail.com

Tel: 0044 381 443

FacebookStrategjia për integrim ndëretnik në arsim dhe pjesmarrja e të rinjve në Komunën e Tearcës(shkarko dokumentin)

Strategjia për arsimin lokal për Komunën e Tearcës 2007 - 2014 (shkarko dokumentin)

Komuna e Tearces