Контакт

АДРЕСА:


Ул. 102 брoj 139, село Теарце
Република Северна МакедонијаРаботно време:

Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот
(Пауза од 12:00 до 12:30 часот)Телефон:

+389 44 381 336телефон(фaкс):

+389 44 383 443e-пошта:

komunatearce@tearce.gov.mk

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk