Градоначалникот на Општина Теарце


Градоначалникот на Општина Теарце г. Нухи Незири

Нухи Незири е роден на 25 април 1972 година во село Теарце, каде што завршил основно образование, средно образование во градот Тетово, а високо образование на Универзитетот во Тирана. По дипломирањето во 1998 година и до 2002 година извршува повеќе дејности на приватен план, во 2003 година е вработен во МВР до 2019 година, по трансформацијата на институцијата преминува во АНБ каде до неговиот мандат беше на раководна функција.

Неговиот ангажман беше главно на професионален план на безбедносните институции, секогаш одржувајќи го професионалниот интегритет, во политиката ја започна пред само кратко време кога беше предложен за можен кандидат за градоначалник.

Поседува добро организирано знаење за институционално, организациско, координативно и одговорно управување.

Страствен за природата секогаш наоѓа време да размислува за многуте планински терени на планината Шар и многуте атрактивни терени низ целиот Балкан. Оженет, татко на три деца, со семејството живее во село Теарце.

Email : nuhineziri@tearce.gov.mk, nuhineziri21@gmail.com

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved