Се грижиме за училиштето!

 

 

Општинското основно училиште „Исмаил Ќемали“ село Нераштe годинава беше вклучено во програмата на Министерството за образование за реконструкција на училишта, проект на Светска Банка, кој ќе трае неколку години.

 

Во ова училиште е направена значителна работа, значително подобрување на животната средина низ училиштето:

 

- Нивелирање на внатрешната фасада со целото училиште

 

- Поправање на таваните, односно менување плочки од гипс картон, кои не беа во добра состојба.

 

- поставување плочки на училишните подови

 

- Замената на електричните тенџериња ја изврши самото училиште со средства од блок дотации.

 

Со реализацијата на овие работи постигнат е голем успех во однос на подобрување на условите во училиштето, за почиста, попријатна средина, а ќе влијае и на енергетската ефикасност внатре во училиштето.

 

Во оваа инвестициска програма на Министерството за образование за реконструкција се вклучени и две училишта на Општина Теарце, ООУ „Еќрем Чабеј“ – село Слатино и ООУ „Фаик Коница“ – село Доброште. Работите во овие училишта ќе завршат во текот на 2025 година.

 

Со почит,

 

Образовниот сектор

 

Општина Теарце

Posted on Octomber 10, 2023


Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved