Kryetari i Komunes z. Nuhi Neziri presentoji priortet për të rijtë

 

Posted on November 12, 2021

Qendra për Edukim dhe Zhvillim-CED në kuadër të fushatës "Më dëgjo" në partneritet me Fondacionin Westminster për demokraci (WFD), organizoi panel diskutim me temë ‘Prioritetet e të rinjve në komunat e tyre’ në komunën e Tearcës. Në kuadër të panelit kryetari Komunës së Tearcës z. Nuhi Neziri prezentoji prioritet e tij për të rijtë në Komunën e Tearcës.

 

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk