Takim pune me Cortex - Këshillime dhe Psikoterapi

 

Në kuadër të projektit "Rrugës drejt EU-së" me temë "Vendosja dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së një Qendre Këshilluese për Ndihmë dhe Përkrahje të Grave dhe Fëmijëve Viktima me Bazë Gjinore dhe Dhunës në Familje" i finansuar nga KVINNA TILL KVINNA, i zbatuar nga Rrjeti Nacional Kundër dhunës në Familje në partneritet me NGO ,, Cortex "- Tetovë, me datë 28.07.2023 u realizua takim pune në Komuna e Tearcës, respektivisht me Shefin e Kabinetit dhe Kryetarin e Këshillit të Komunës së Tearcës.

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved