Vizit nga drejtori i One Hospital Edmond Stojku

 

Drejtori i One Hospital Edmond Stojku, u takua me Kryetarin e Komunës së Tearcës, Z. Nuhi Neziri, për të prezantuar një propozim për promovimin e shëndetit dhe mirëqenies së komunitetit.
Diskutuam kontrollimet mjekësore për punonjësit e komunës dhe edukatorët predikues në shkolla, si dhe ngjarje komunitare për ndërgjegjësim shëndetësor.

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved