Buxheti qytetar i komunës së Tearcës për vitin 2023

Buxheti qytetar i komunës së Tearcës për vitin 2023
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk