Покана за свикување на триесета седница на Советот на Општина Теарце

Покана за свикување на триесета седница на Советот на Општина Теарце

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved