Покана за свикување на дваесет и шеста седница на Советот на Општина Теарце

Покана за свикување на дваесет и шеста седница на Советот на Општина Теарце

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved