Thirrja e Seancës së Tetëmbëdhjetë të Këshillit të Komunës së Tearcës

Thirrja e Seancës së Tetëmbëdhjetë të Këshillit Komunal të Komunës së Tearcës
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk