Thirrja e Seancës së tredhjetë
të Këshillit të Komunës së Tearcës

Thirrja e Seancës së tredhjetë të Këshillit Komunal të Komunës së Tearcës

Copyright © 2021 - Komuna e Tearcës · All Rights Reserved