Thirrja e Seancës së Njëzet e dy të Këshillit të Komunës së Tearcës

Thirrja e Seancës së Njezet e dy të Këshillit Komunal të Komunës së Tearcës

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved