Festa Shtetrore 8 Dhjetori

 

Posted on December 07, 2021

Ju informojë se sipas ligjit per festa shtetrore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me datë 08.Dhjetor.2021 Komuna e Tearcës nuk do të punoj.
Në këtë datë është Manifestimi i shën Kliment Ohridski, figurë e madhe në krishterizëm.
Shën Klimenti themeloi Universitetin e parë Sllav – Shkollën Letrare në Ohër.

 

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk