Советот на општина Теарце го изгласа буџетот за 2022 година

 

Советот на општина Теарце на седницата одржана на 28.12.2021 година го изгласа Буџетот на општината за 2022 година. Во буџетот се вклучени сите капитални инвестиции и други развојни програми кои се неопходни за нормално функционирање на општината, кои ќе бидат во служба на граѓаните.

 

Буџет на општина Теарце за 2022 година
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk