Општина Теарцe го отвора „Центарот за дијаспора”

 

Имајќи во предвит важноста која што ја имате во матичната земја ве информираме дека Градоначалникот на Општина Теарце, Нухи Незири денеска со министерот за Диаспора, Џемаил Чупи потпишаат договор за отварање на една канцеларија за соработка со Диаспората која што ќе се вика “ Центар за Диаспора”.

Ова канцеларија ќе има улога на посредување и ќе служи како центар, каде нашата Диаспора ќе има полесен пристап за потрбните информации и дополнителни насоки основани на нивните права за потрбните процедури пред надлежните институции, затоа жителите на нашата Општина која живеат надвоп од државата во ќе им се овозможи полесен пристап до потребните информации и ќе им бидат дадени дополнителни упатсва врз основа на нивните права и обврски во соодветните постапки.
Зачувувањето на врските со Диаспората e од особената важност и нвратите за вас ќе бидаат секогаш отворени.


Posted on November 23, 2022

Национална стратегија на РСМ за соработка со дијаспората (преземете го документот)

Анкета „Центар за дијаспора„ на локално ниво

Posted on Janar 16, 2023

Анкетата е подготвена од Министерството за дијаспора, општина Теарца не е одговорна за нејзината содржина

Прочитај повеќе...

Говор на министерот задолжен за дијаспора

Posted on Februar 13, 2023

Говор на министерот задолжен за дијаспора, д-р. Џемаил Чупи со кој ја отвори обуката за ориентација во работните активности на „Центрите за дијаспора„ на локално ниво

Прочитај повеќе..

работните активности на „Центрите за дијаспора„

Posted on Februar 13, 2023

Oбуката за ориентација во работните активности на „Центрите за дијаспора„ на локално ниво

Прочитај повеќе..

Дводневната обука

Posted on Februar 13, 2023

Претставници на кабинетот на министерот задолжен за дијаспора, Џемаил Чупи, учествуваа на дводневната обука за градење капацитети: „Дознаки во Северна Македонија: компаративна анализа и мерки за подобрување“

Прочитај повеќе..

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved