Komuna e Tearcës hap “Qendrën për diasporë”

 

Duke marr parasysh vlerën dhe rëndësinë që keni në vendin amë, ju njoftojmë se, Komuna e Tearcës me kryetar Nuhi Nezirin në bashkëpunim me ministrin për Diasporë Xhemail Çupin, nënshkruajtën marrëveshje për hapjen e një Zyre për bashkëpunim mediasporën që do të quhet “Qendra për diasporë”.

Kjo zyrë komunale do të ketë rol ndërmjetësues dhe do shërbejë si qendër, ku diaspora jonë do të ketë një qasje më të lehtë në informatat e nevojshme dhe udhëzime shtesë bazuar në të drejtat e tyre për procedurat e duhura pranë institucioneve kompetente, andaj banorëve të komunës sonë që jetojnë jashtë shtetit do t`u mundësohet qasje më e lehtë në infromatat e nevojshme dhe do t`u jepen udhëzime shtesë bazuar në të drejtat dhe obligimet e tyre në procedurat përkatëse.
Ruajtja e lidhjeve me diasporën është një rëndësi e veçantë dhe dyrt për ju do të jenë të hapura gjithmonë.


Posted on November 23, 2022

Strategjia Nacionale e RMV për Bashkëpunim me Diasporën 2019-2023(shkarko dokumnetin)

Anketa "Qendra për diasporë" në nivel lokal

Posted on Janar 16, 2023

Anketa është hartuar nga Ministria e diasporës, Komuna e Tearcës nuk është përgjëgjës për përmbajtjen e saj

Lexo më tepër...

Fjalimi i ministrit të angazhuar për diasporë

Posted on Februar 13, 2023

Fjalimi i ministrit të angazhuar për diasporë, Dr.Xhemail Çupi me të cilin e hapi trajnimin për orientim të aktiviteteve punuese të “Qendrave për Diasporë” në nivel lokal

Lexo më tepër...

Aktiviteteve punuese të “Qendrave për Diasporë”

Posted on Februar 13, 2023

Trajnim njëditor për orientim të aktiviteteve punuese të “Qendrave për Diasporë” në nivel lokal

Lexo më tepër...

Trajnim dy-ditor

Posted on Februar 13, 2023

Përfaqësues të Kabinetit të Ministrit të angazhuar për diasporë, morën pjesë në trajnim dy-ditor për ngritjen e kapaciteteve: “Remitencat në Maqedoninë e Veriut: Analiza krahasuese dhe masa përmirësimi"

Lexo më tepër...

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved