Informacion me Karakter Publik

Natmir Aliti
Person i Autorizuar për dhënien e Infomatave me Karakter Publik

e-Mail: natmir.aliti@live.com

Tel: 00389 71 537 157
Vendimi i Komunës për Person te Autorizuar
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk