z.Nuhi Neziri inaugurohet Kryetar i Komunës së Tearcës.

Posted on November 04, 2021

Pas zgjethje lokale të vitit 2021, dhe shpalljes së Rezultateve finale na KSHZ, Kryetari Nuhi Neziri bëhet Kryetar i Komunës së Tearcës me mandat 4 vjecarë. Gjatë ceremonise së inaugurimit Kryetari z. Nuhi Neziri theksoi katër prioritet e tij kryesore...

Lexo më tepër...

Mbahet Seanca Konsituive e Këshillit të Komunës së Tearcës

Posted on November 16, 2021

Sot më 16.11.2021 në sallën për seanca pranë komunës së Tearcës u mbajt seanca konstitutive e Këshillit të komunës së Tearcës. Në këtë seancëështë bërë verifikimi i mandatit të të gjithë anëtarëve të ri të Këshillit të komunës. Me propozim të komisionit kandidues për propozimin...

Lexo më tepër...
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk