Raport njëvjeçar i Këshillit të Komunës së Tearcës

Posted on November 18, 2022

Komuna e Tearcës ju prezantojnë raportin e detajuar për punën njëvjeçare të Këshillit Komunal dhe mënyrën e funksionimit të tij, vendimet, organet dhe...

Lexo më tepër...

Njoftim për shqyrtim publik

Posted on October 19, 2022

Lista për kontrollë e Planit për menaxhim me mjedisin jetësor dhe aspekte sociale (PMMJAS) për Rikonstruim të rrugës 102 në f. Sllatinë, Komuna e Tearcës...

Lexo më tepër...

Takim me Drejtorin e Byrosë për Zhvillim Rajonal

Posted on September 30, 2022

Kryetari i komunës së Tearcës z. Nuhi Neziri dhe Drejtori i Byrosë për Zhvillim Rajonal z. Ramiz Rexhepi në Byronë për Zhvillim Rajonal nënshkruan tre kontrata për financim të tre projekteve...

Lexo më tepër...

Donacion për SHFK "Faik Konica"f. Odër

Posted on September 09, 2022

Në ambientet e shfk"Faik Konica"f. Odër, kryetari i komunës së Tearcës z. Nuhi Neziri, shoqëruar nga përgjegjësi për arsim, përfaqësues të shoqatës LDS Charity- Daron & Karen Haddock....

Lexo më tepër...

Kardiokirurgu Xhemaili krenaria e Tearcës

Posted on August 29, 2022

Lajmet na gëzuan me rolin e ri që klinika Zviceriane i ka besuar doktorit të nderuar detyrën e drejtorit të klinikës në Zürich.
Të nderuar bashkëqyetar është nder dhe krenari për të gjithë qytetarët e Komunës së Tearcës e në veçanti vendbanimit...

Lexo më tepër...

Zëvendës ambasadori EU z. Julian Vassallo.

Posted on June 24, 2022

Kryetar i Komunës së Tearcës Nuhi Neziri mirëpriti zëvendës ambasadorin e Unionit Europian z-ri Julian Vassallo. Në takim u diskutua për projektet e mbështetura financiarisht nga Bashkimi Europian nëpërmjet Programit të IPA...

Lexo më tepër...

Kryetari i komunës së Tearcës Nuhi Neziri me ftesë të fondacionit API (Shoqata Sipërmarrësve dhe Profesionistëve) qëndroi për vizitë zyrtare në Itali..

Posted on June 22, 2022

Kryetari i komunës së Tearcës Nuhi Neziri me ftesë të fondacionit API (Shoqata...

Lexo më tepër...

SHPALLJE PUBLIKE

Posted on July 21, 2022

Thirrje publike per zgjethjen e antareve te keshillit lokal rinor.
Thirrja eshte e hapur per te gjitha organizatat rinore, organizatat per te rinjte, forumet rinore te partive politike, organizatat e nxenesve dhe studenteve, dhe forma te tjerra te organizimit te te rinjve qe i plotsojne kriteret e meposhtme:
- Te kene aktivitet ne Komunen e Tearces.

Lexo më tepër...

Shpallja e hapur për vendosje të kontratës për Partneritet Publiko Privat – Koncesion për grumbullimin, transportin dhe deponimin e mbeturinave komunale në territorin e komunës së Tearcës

Posted on June 15, 2022

Lexo më tepër...

Kryetar i komunes së Tearcës Nuhi Neziri mirëpriti në takim pune ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Ljupço Nikolovski..

Posted on June 01, 2022

Kryetar i komunes së Tearcës Nuhi Neziri mirëpriti në takim pune ministrin e...

Lexo më tepër...

Në kohën e krizës energjetike komuna e Tearcës me plan për të prodhuar bioenergji.

Posted on May 20, 2022

Në Tearcë me ndihmën e Italisë do të prodhohet Bioenergji, Neziri gjen mbështetjen e një komune të Italisë. Kryetari komunës së Tearcës Nuhi Neziri sot në hapsirat e komunës......

Lexo më tepër...

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutiti për Lidership dhe Politika Publike dhe Komunës së Tearcës

Posted on May 27, 2022

Qëllimi i këtij memorandumi është bashkëpunimi i dy palëve në fuqizimin dhe pjesëmarjen e grave në vetëqeverisjen lokale dhe politikë përmes aktiviteteve të...

Lexo më tepër...

NJOFTIM.

Posted on May 09, 2022

Në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 246/2021 dhe 300/2021) dhe në bazë te vendimit të Këshillit të Komunës së Tearcës mbajur me 28.01.2022, me rastin e zbatimit të masave për kufizimin e konsumit, Operatorët e Sistemit elektro distributive (OSED) në bashkëpunim me Komunën e Tearcës…

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Posted on Februar 20, 2023

Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunës së Tearcës, grupet e interesit dhe palët tjera të interesuara se, Kryetari i Komunës së Tearcës, z.Nuhi Neziri, organizon ditë të hapur për qytetarët, çdo të enjte nga ora 10:00 deri ora 14:00.

Lexo më tepër...

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved