Administrata e Komunës së Tearcës

 

 

Njësia për punë të përgjithshme administrative dhe çështje normative-juridike

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Nexhbedin Ismaili Udhëheqës i njësisë nexhbedin.ismaili@tearce.gov.mk +389 76 256 360
Besnik Shaqiri Këshilltar-Lektor besnik.shaqiri@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Mirije Mustafi Bashkëpunëtor i ri për përgatitjen e seancave të Këshillit dhe trupave punues mirije.mustafi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Halit Gafuri Bashkëpunëtor i ri – Arkivist halit.gafuri@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Taxhedin Beluli Bashkëpunëtor i ri për mbështetje operative të punëve administrative taxhedin.beluli@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Asllan Memishi Referent i pavarur për punë arkivore +389 44 381 336
Abaz Xhemaili Shofer për transportim të personave dhe pajisjeve +389 44 381 336
Nejazi Saiti Shofer për transportim të personave dhe pajisjeve +389 44 381 336
Fitore Vejseli Ekonom – Nikoqir +389 44 381 336
Ismail Ameti Ekonom – Nikoqir +389 44 381 336
Sherif Emini Vozitës- shofer për autobus +389 44 381 336

 

Njësia për veprimtari publike

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Muamet Rexhepi Udhëheqës i njësisë muamet.rexhepi@tearce.gov.mk +389 75 448 021
Abdilsamet Mamuti Këshilltar për arsim, kulturë dhe sport abdilsamet.mamuti@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Merita Elmazi Këshilltar për mbrojte, shpëtim dhe menaxhim në gjendje krize merita.elmazi@tearce.gov.mk +389 75 209 992
Besir Seadini Bashkëpuntor më i ri për veprimtari komunale besir.seadini@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Afrim Luma Referent i ri për aktivitete sportive dhe rekreative afrim.luma@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Njësia për menaxhim me resurset njerëzore

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Natmir Aliti Udhëheqës i njësisë natmir.aliti@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Valbona Amza-Amiti Bashkëpunëtor për motivim, marrëdhënie me punëtorët dhe informacion me karakter publik valbona.amza@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Sevime Xhelili Bashkëpunëtor i ri për futjen dhe azhurimin e të dhënave në sistemin informativ të menaxhimit të burimeve njerëzore sevime.xhelili@tearce.gov.mk +389 75 388 147
Elmedin Xhemaili Referent për evidencë personale +389 44 381 336

 

Njësia për çështje financiare

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Valdeta Qamili Udhëheqës e njësisë valdeta.qamili@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Gazmend Velii Bashkëpunëtor i lartë për koordimim buxhetor gazmend.veli@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Njësia për tatime dhe taksa komunale

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Burim Memedi Udhëheqës i njësisë burim.memedi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Flora Fejzullahu Bashkëpunëtor për përcaktim të të ardhurave në njësinë për tatim dhe taksa komunale flora.fejzullahi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Bajram jonuzi Bashkëpunëtor i lartë, Ekzekutues tatimor bajram.jonuzi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Hirmete Sadiki Bashkëpunëtor i ri për tatime dhe taksa komunale hirmete.sadiki@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Njësia për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Afrim Elezi Këshilltar për çështje juridike afrim.elezi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Lirim Xhelili Keshilltar për pajisje urbane lirim.xhelili@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Valmira Maksuti Këshilltar për planifikim hapsinor dhe urbanistik dhe për lëshimin e aprovimeve për ndërtimtari valmira.maksuti@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Jusuf Muradi Referent Readarë komunal jusuf.muradi@tearce.gov.mk +389 75 218 038
Vesko Dinkovski Referent i pavarur për mbajtje të evidencës së dokumenteve nga fusha e komunikimit publik +389 44 381 336
Aleksander Bozhinovski Referent i pavarur për llogaritjen e kompenzimit për rregullimin e tokës ndërtimore aleksander.bozinovski@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Njësia për mbikëqyrje të inspektimit

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Saladin Zeqiri Udhëheqës njësisë saladin.zeqiri@tearce.gov.mk +389 75 209 891
Husein huseini Këshilltar inspektor i autorizuar për shërbime komunale husein.huseini@tearce.gov.mk +389 76 425 799
Artan Muaremi Këshilltar për mbrojtje dhe parandalimi të ndotjës së ujit, tokës dhe natyrës artan.muaremi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Naser Nuhiu Këshilltar inspektor - inspektor i autorizuar i arsimit naser.nuhiu@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Nderim Zaiti Inspektor i ri i ndërtimtarisë nderim.zaiti@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Njësia për zhvillim ekonomik lokal

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Besim Imeri Udhëheqës njësisë besim.imeri@tearce.gov.mk +389 75 209 163
Meliha Mustafi Këshilltare për zhvillim ekonomik lokal dhe bashkëpunim ndërkufitar meliha.mustafi@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Njësia për furnizime publike

Emri dhe Mbemri Pozicioni Email adresa Telefoni
Gajur Salihi Këshilltar për furnizime publike gajur.salihi@tearce.gov.mk +389 71 305 945
Fatmire Alii Bashkëpunëtor për furnizime publike fatmire.alii@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Valdeta Memeti Bashkëpunëtor i ri për furnizime publike valdeta.memeti@tearce.gov.mk +389 44 381 336

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved