Состанок со Кортекс- Психотерапија и советување

 

Во рамки на проектот „Патот кон ЕУ“ на тема „Воспоставување и обезбедување одржливост на Советyвалиштето за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство“ финансиран од KVINNA TILL KVINNA, имплементиран од Националната мрежа против Семејно Насилство во партнерство со НГО „Кортекс“ - Тетово, на ден 28.07.2023 се одржа работна средба во Општина Теарце, во средбата беа присутни Шефот на кабинетот и Преседателот на Советот на Општина Теарце.

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved