Во рамките на проектот „Намалување на пластиката за еднократна употреба во националниот Парк Шар Планина“.
Општина Теарце со свој преставник присуствуваше на состанок/работилница која се одржа на ден 20 јуни (вторник) во ресторан Електра Гарден, кој се организираше од страна на Здружението за заштита на животната средина и просторно планирање “ПЛАНКТОНИУМ “ во рамките на проектот „Намалување на пластиката за еднократна употреба во националниот Парк Шар Планина“.
Во прилог ги имате материјалите за промоција на проектот.

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved