ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

 

Општина Теарце воведува отворен ден за граѓаните. Секој ЧЕТВРТОК во неделата, со почеток од 10:00-14:00 часот граѓаните можат да остварат средба во зависност од нивните потреби. На овој начин Општина Теарце е континуиран сервис за граѓаните и работи за задоволување на потребите на истите.

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved