Thirrja e Seancës së Trembëdhjet të Këshillit Komunal të Komunës së Tearcës

Thirrja e Seancës së Trembëdhjetë të Këshillit Komunal të Komunës së Tearcës
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk