Buxheti i Komunës së Tearcës

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2022

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2022)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2021

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2021)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2020

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2020)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2019

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2019)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2018

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2018)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2017

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2017)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2016

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2016 )

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2015

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2015)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2014

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2014)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2013

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2013)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2012

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2012)

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2011

Download (Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2011)

Llogaritë përfundimtare

Llogaritë vjetore (Shqip)

Për vitin 2021 (download)

Për vitin 2020 (download)

Për vitin 2019 (download)

Për vitin 2018 (download)

Për vitin 2017 (download)

Për vitin 2016 (download)

Për vitin 2015 (download)

Për vitin 2014 (download)

Për vitin 2013 (download)

Për vitin 2012 (download)

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk