За Општина Теарце


Општина Теарце се наоѓа на северозапад од Република Северна Македонија. Општина Теарце се наоѓа во селото Теарце, кое е на само 11 километри од градот Тетово. Општина Теарце опфаќа географска површина од 136,54 km², а според географските карактеристики е рурална општина составена од 13 села.

Меѓу најголемите географски и со население села во општина Теарце се:
 Село Теарце
 Село Слатино
 Село Нераште
 Село Доброште
 Село Глоѓи
 Село Пршовце
 Село Одри
 Село Лешок
 Село Непроштено

Во однос на етничкиот состав на населението, општина Теарце ја сочинуваат главно албанско население (84,4%), потоа македонско население со (12,2%) и турско население со (2,3%).

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk