Kontakt

Phone: +389 44 381 336

Fax: +389 44 383 443

e-Mail: komunatearce@tearce.gov.mk


 

Raporto problem, vërejtje ose kërkesë

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk