Службен Гласник за Јануари 2022

Службен гласник бр. Службен гласник
3 Службен гласник број.3
4 Службен гласник број.4
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk