Kryetari i këshillit

Kryetar këshilli: Femi Beqiri

e-mail adresa:

kontakt tel: 076 / 283 824