Administrata e Komunës së Tearcës

 

Departamenti për Resurse Njerzore

Natmir Aliti

Udhëheqës i Departamentit

Valbona Amza-Amiti

Bashkëpuntore

Sevime Xhelili

Bashkëpuntor i ri

Elmedin Xhemaili

Referent

 

Departamenti për veprimtari të përgjithshme administrative dhe normative - veprimtari juridike

Nexhbedin Ismaili

Udhëheqës i Departamentit

Mirije Mustafi

Bashkëpuntor i ri

Taxhedin Beluli

Bashkëpuntor i ri

Halit Gafuri

Bashkëpuntor i ri

Besnik Shaqiri

Bashkëpuntor i ri

Asllan Memishi

Referent i pavarur

Abaz Xhemaili

Puntor Teknik

Nejazi Saiti

Puntor Teknik

Fitore Vejseli

Puntor Teknik

Ismail Ameti

Puntor Teknik

Sherif Emini

Puntor Teknik

 

Departamenti për veprimtari të përgjithshme

Muamet Rexhepi

Udhëheqës i Departamentit

Abdilsamet Mamuti

Bashkëpuntor

Merita Elmazi

Këshilltar

Afrim Luma

Referent i ri

 

Departamenti për zhvillim ekonomik lokal

Besim Imeri

Udhëheqës i Departamentit

Meliha Mustafi

Bashkëpuntor

Bajram Jonuzi

Bashkëpuntor i ri

 

Departamenti për veprimtari inspektimi

Saladin Zeqiri

Këshilltar

Husein Huseini

Këshilltar

Nderim Zaiti

Inspektor më i ri i ndërtimtarisë

Artan Muaremi

Këshilltar

 

Departamenti për urbanizem, mbrojtje të mjedisit jetësor, veprimtari komunale, komunikacion dhe rrugë

Sazana Ramizi

Udhëheqës i Departamentit

Afrim Elezi

Këshilltar

Lirim Xhelili

Këshilltar

Jusuf Muradi

Referent

Vesko Dinkovski

Referent i pavarur

Aleksandar Bozhinovski

Referent i pavarur

Zemri Arifi

Referent i pavarur

 

Departamenti për tatim dhe taksa komunale

Burim Memedi

Udhëheqës i Departamentit

Flora Fejzullahi

Bashkëpuntor

Valdeta Qamili

Këshilltar

Hirmete Sadiki

Bashkëpuntor i ri

Besir Seadini

Referent i pavarur

 

Departamenti për çështje financiare

Gazmend Velii

Bashkëpuntor i lartë

 

Departamenti për revizion të brendshëm

 

Departamenti për furnizime publike

Gajur Salihi

Keshilltar

Fatmire Alii

Bashkëpuntor

Valdeta Memedi

Bashkëpuntor i ri

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk