______ Shpallje / Соопштение ______

Komuna e Tearces shpalle keto informacione, ne linqet e meposhtme.

Општина Теарце ги публикува овие објави, на следните линкови.

>> Click here to Open and Download in PDF document

>> Click here to Open and Download in PDF document

>> Click here to Open and Download in PDF document

______ Shpallje / Соопштение ______

Komuna e Tearces shpalle keto informacione, ne linqet e meposhtme.

Општина Теарце ги публикува овие објави, на следните линкови.

 

>> Click here to Open and Download in PDF document

>> Click here to Open and Download in PDF document

>> Click here to Open and Download in PDF document

 

______ Shpallje / Соопштение ______

>> Click here to Open and Download in PDF (albanian)

>> Click here to Open and Download in PDF (macedonian)

 

______ Shpallje / Соопштение ______

 

>> Click here to Open and Download in PDF)

______ Shpallje / Соопштение ______

>> Click here to Open and Download in PDF)

______ Shpallje / Соопштение ______

>> Click here to Open and Download in PDF)

______ Shpallje / Соопштение ______

 

>> Click here to Open and Download in PDF)

______ Shpallje / Соопштение _________

______ Shpallje / Соопштение _________

Buletini i Komunes se Tearces 2017

 

>> Click here to Open and Download in PDF (Albanian Version)

________ Shpallje / Објава ____________

Komuna e Tearces nenshkruan kontraten per fillimin e puneve ndertimore te rruges ne fshatin Oder dhe trotuarin ne fshatin Tearce dhe Sllatine.

 

Sot me date 14.Tetorë.2016, Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani nenshkruajti kontratën me Kompaninë SH.A. “Pellagonia” për rekonstruimin dhe asfalltimin e rruges lokale në fshatin Oder, dhe ndërtimin e trotuarit në rrugën regjionale Tetovë-Jazhincë (duke filluar prej fshatit Tearcë deri në fshatin Sllatinë). Vlera e pergjithshme e këtij projekti kapital eshte 13.936.088, 00 denarë pa TVSH.
Realizimi i ketij projekti kapital finansohet nga IPA grantet e Bashkimit Evr...opjan dhe administrohet sipas rregullave te Bankes Boterore, nepermjet ministris te Financave, kjo realizohet nepermjet programes MSIP-IPA-NCB-081-16 në bashkepunim me Komunen e Tearcës. Ky projekt paraqet një ndër projektet më të rëndësishme kapitale qe Komuna e Tearcës i realizon në infrastrukutrën rrugore në fshatrat e Komunës së Tearcës.
Realizimi i puneve në terren do të filloj nga fundi i javes se ardhshme, dhe pritet të perfundojne në afat të paraparë në dokumentacionin tenderikë.
Nga zyra për informim e Komunës së Tearcës.

______ Shpallje / Објава _______

 

 

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani bëri presentimin e raportit për vitin 2014/2015 të punëve të realizuara.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës më datë 19.12.2015, bëri presentimin e raportit për punët e realizuara për vitin 2014 dhe 2015 para banorëve të Komunës së Tearcës. Kryetari i Komunës së Tearcës Isen Asani theksoi përkushtimin permanent të Komunës në përmismin e infrastrukturës së Komunës së Tearcës në të gjitha vendbanimet e saj, investimet ne edukim dhe shkolla që janë realizuar dhe që janë në realizim, investimet në ekonomi, ujsejllës dhe në të gjitha sferat tjerra për të bëre Komunën e Tearcës nji vend më të mirë për të gjith banorët e të gjitha fshatrave të Komunës së Tearcës.
Komuna e Tearces. Raportin për 2014/2015 mund ta shkarkoni këtu duke klikuar në këtë link.

Komuna e Tearcës bëri përurrimin e rrugës lokale në fshatin Neproshten.

 

Sot  (16.12.2015) në mënyrë solemne u bë përurrimi i rrugës lokale në fshatin Neproshten, të Komunës së Tearcës. Në përurimin solemn morrën pjesë Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani, Kryetari i degës së BDI-së Tearcë z. Shaban Memeti, zëvendës ministri i transportit z. Nemetulla Halimi. Gjatësia e kësaj rruge lokale në fshatin Nëproshten ështe mbi 2 kilometër dhe do të përmisoj dukshëm lëvizjen e qytetarëve të fshatit Neproshten.  Ky investim kapital që u promovua sot në fshatin Neproshten, paraqet vazhdimsi të investimeve të shumta kapitale që realizon në fshatin Neproshten, dhe që kapin vlerën e prej 780.000,00 euro, në këtë kontekst duhet të theksohen investime kapitale siq janë instalimi i nxemjes qendrore me biomasë në shkollën fillore të fshatit Neproshten,  ndërtimi dhe vendosja e gypave të urrës të lumit që kalon nëpër fshatin Neproshten, si dhe shum investime të tjerra qe me sukses janë realizuar në fshatin Neproshten nga ana e Komunës së Tearcës.


Komuna e Tearcës bëri përurrimin e trotuarit në fshatin Gllogjë dhe Përshefcë.

 

Sot ( 16.12.2015) në mënyre solemne u promovua përfundimi i punëve ndërtimore në ndërtimin e trotuarit përgjatë fshatit Gllogje deri në fshatin Përfshecë. Në përurimin solemn morrën pjesë Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani, Kryetari i degës së BDI-së Tearcë z. Shaban Memeti, zëvendës ministri i transportit z. Nemetulla Halimi, dhe përfaqsues të mediumeve kryesore televizive.  Gjatësia e këtij trotuari është rreth 4 kilometër, dhe është finansuar kryesisht nga Komuna e Tearcës si dhe nga qytetarët e fshatit Gllogjë. Ky investim kapital paraqet vazhdimsi të investimeve kapitale qe janë realizuar në fshatin Gllogjë dhe Përshefcë ku vlera e përgjithshme e investimeve të Komunës së Tearcës  në infrastrukturën rrugore të këtyre dy fshatrave kap vlerën prej 150.000, 00 euro. Ky investim kapital do të përmisoj dukshëm  lëvizjen e qytetarëve të fshatit Gllogje dhe Përshefcë por edhe të gjith vendibanive tjerra të Komunës sëTearcës.

Komuna e Tearces realizoi notimin e brendshem te administrates.

 

U realizua notimi i brendshem i administrates se Komunes se Tearces. Per her te par ne menyre indirekte te punesuarit kishin mundesine qe te notojne eproret e tyre, ne menyr anonime, ne form te votimit.

Се спроведе внатрешно оценување на администрацијата на Општина Теарце. За првпат вработените индиректно имаа можност да ги оценаат своите претпоставени, анонимно, во форма на гласање.

 

Kryeministri i Republikes se Maqedonise Nikola Gruevski viziton Komunen e Tearces.

Sot, më datë 24.Gusht.2015, në fshatin Neproshten u bë përurimi i punëve ndërtimore për rindërtimin dhe asfaltimin e rrugës lokale në këtë fshat.
Inaugurimin e punëve e bëri kryeministri i Republikës Maqedonisë z. Nikola Gruevski dhe Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani. Ky projekt është investuar nga qeveria e Republikes së Maqedonisë, implementuar nga Ministria e Transporitit dhe Lidhjeve, ndërsa realizues i punëve është kompania ndërtimore “ZHIKOL” – Strumicë.
Në f...jalë rasti Kryetari i Komunës z. Isen Asani, falemenderoi qeverinë për përkrahjen financiare të këtij projekti, i cili lehtëson qarkullimin e qytetarëve jo vetëm të këtij vendbanimi por edhe të fshatrave përreth.
Kryetari nga Kryeministri kërkoi që të vazhdohet me realizimin e projekteve për të cilat ka aplikuar Komuna e Tearcës:
- Kanalizimin Fekal
- Sallë Sportive
- Shkolla fillore në fshatin Neproshten
Kryeministri Nikola Gruevski në fjalimin e tij theksoi se janë ndarë mjete në vlerë prej 4.5 miljon euro për përkraje të projekteve infrastrukturore në rajonin e Pollogut.
Nga zyra për informim e Komunës së Tearcës.

 

 

Kryetari i Komunës së Tearcës realizoi takim pune me drejtorin e korporatës kanadeze "Trafor", dhe ministra të qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

 

 

Më date 14.04.2015, nën patronazhin e Kryetarit të Komunës së Tearcës z.Isen Asani, në hotel “Stone Bridge” u realizua takim pune me z. Joachim Traband dhe z. Joachim Josef Platzelt drejtor ekzekutiv i korporatës kanadeze Trafor, si dhe përfaqsues të lart të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, dhe atë zv. Kryeministrin Musa Xhaferi, ministrin per ekonomi Bekim Neziri, ministri per ambient jetsor dhe planifikim hapsionor z. Nuran Izairi, dhe ministri per vetqeverisje lokale Lirim Shabani. Ky takim pune u realizua me ndermjetsimin e z. Jetmir Arifi qe jeton ne St.Gallen te Zvicres.
Në këtë takim, u prezentuan arritjet e kompanisë, mundësitë dhe metodat e reja për financimin e projekteve si dhe mundësitë për realizimin e bashkëpunimit të ardhshëm.
Poashtu në këtë takim pune u prezentuan mundësitë për investim ne Komunë të Tearcës.
Nga Zyra per informim dhe komunikime e Komunes se Tearces.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani realizoi takim pune me zv. Kryeministrin Musa Xhaferi dhe Ministrin e pushtetit lokal Lirim Shabani në hapsirat e Komunës së Tearcës.

Dje me datë 14 janar 2015, në komunë të Tearcës, për vizit zyrtare, me karakter pune ishin: zv.kryeministri i R.Maqedonisë z.Musa Xhaferi, ministri i pushtetit lokal z.Lirim Shabani.
Në takim morrën pjesë këshilltarë si dhe stafi komunal.
Temë diskutimi ishte funksionimi pushtetit lokal, sfidat, implementimi i ligjit për vetëqeverisje lokale, prioritetet e komunës për vitin 2015 si dhe vitet tjera.
Kryetari i komunës z.Isen Asani bëri një rezime të komunës ,strukturën, akt...ivitetet, punët e kryera gjerr më tani, si dhe prioritetet komunale për të ardhmen.
Konstatim i përbashkët ishte se pushteti qendror dhe ai lokal duhet të bashkëpunojnë më ngushtë, në kuptim të realizimit më të suksesshëm të obligimeve dhe projekteve në interes të qytetarëve.
Me theks të veçant u potencua projekti i kanalizimit fekal, i cili do realizohet në faza, si dhe ndërtimi i çerdhes për fëmijë.
Zv.kryeministri Musa Xhaferi deklaroi se do angazhohet për realizimin e projekteve prioritare të komunës së Tearcës.
Zyra per informim e Komunes se Tearces.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani realizoi takim pune me përfaques të USAID dhe OJQ-ve në kuadër të Komunës së Tearcës.

Sot më datë 15.09.2014, me fillim në ora 11:00 në hapsirat e Komunës së Tearcës u mbajt takim koordinues në kuadër të projektit për përmisimin dhe modernizimin e sistemeve të ujitjes së tokave bujqësore në kuadër të territorit të Komunës së Tearcës, u diskutua per nevojat dhe mundesitë në këtë sferë.
Në këtë takim morrën pjesë: Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani, përfaqsues nga Komuna e Tearces të departamentit per zhvillim ekonomik lokal, përfaqsues te USAID për ekspanzion të bizneseve te vogla, përfaqsues të OJQ “CED”, dhe përfaqsues të Mileukontaktit.
Nga Zyra per Informim e Komunes se Tearces.

Komuna e Tearcës realizon investim kapital në infrastrukturën rrugore të fshatin Leshkë.

Sot më datë 26.Gusht.2014, ora 11:00 në mënyrë solemne u përurua rruga e asfaltuar në gjatësi prej 2.5 kilometër në fshatin Leshkë, Komuna e Tearcës. Ky investim arrin vlerën prej 200.000 euro. Rrugën e asfaltuar e përuruan Kryetari i Komunës së Tearcës Isen Asani, dhe Kryetari i Komunës së Jegunovcës  Toni Kocevski. Ky investim paraqet vazhdimësi të investimeve kapitale në infrastruktën rrugore që i realizon Komuna e Tearcës nëpër të gjitha vendbanimet e saj.
Zyra per Informim,
Komuna e Tearcës.

Realizohet faza përfundimtare e projektit për ndërtimin e ujësjellsit në fshatin Nerashtë.

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani, ishte në vizitë në fshatin Nerashtë duke përcjellë punët që po realizohen në lidhje me ujësjellsin e këtij vendbanimi.
Prej informacioneve te marrura nga kompania realizuese AKV – Invest, mbikqyrësi, respektivishtë përgjegjsi i realizimit të punëve i konfirmoi Kryetarit te Komunës dhe stafit të tij se te gjitha punët kanë rrjedhë mirë, pas sanimit të gypave në terren, dhe shumë shpejt, në një të ardhme të afërt do të bëhet testimi general i rrjetit të ujit për pije ne fshatin Nerashtë.
Zyra për informim e Komunës së Tearcës.

 

Realizohet ndërtimi i rrugës në fshatin Leshkë.

Komuna e Tearcës vazhdonë me investimet kapitale në përmisimin e infrastrukturës rrugore për banorët e të gjitha fshatrave të Komunës së Tearcës. Konkretisht, filloi asfaltimi i rruges ne fshatin Leshke ne gjatsi prej rreth 2 km, dhe gjeresi  4 meter qe eshte interes vital per te gjithe banoret e ketij vendbanimi dhe me gjere per arsye se ne kete fshat ndodhet spitali i pneumologjise dhe manastiri.
Kjo rrugë kalon përgjat fshatit Leshkë, dhe është e ndertuar sipas krejt standardeve bashkëkohore për ndërtime infrastrukturore rrugore. Investitore te ketij projekti kapital jane Komuna e Tearces ne bashkepunim me Agjencionin per Rruge Shtetore te Maqedonise mjetet e siguruara nga Banka Boterore per Zhvillim.
Sherbimi per Informim i Komunes se Tearces.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës realizoi takim pune me përfaqsuesit e organizatës "PeaceCorps".

Kryetari i Komunës së Tearcës realizoi një takim zyrtar me udhëheqsinë e “PeaceCorps” në krye me drejtoreshën Janeen Dorsch, që meret me realizimin e progromës të kësaj organizate. Temë e bisedës ka qenë bashkëpunimi i deritanishëm dhe mundësitë e mëtutjeshme për bashkëpunim në sferen e arsimit, kulturës, dhe traditave.
Ndërsa zonja Evelina Alibegovska, përfaqëusuese e “PeaceCorps”, e informoi Kryetarin për planin aksional të organizatës “PeaceCorps”, për vitin 2014, të paraparë për realizim në Komunën e Tearcës.

 

Komuna e Tearcës në bashkëpunim me USAID, filloi projektin për përmisimin e ndricimit publikë.

Komuna e Tearcës në bashkëpunim me OJQ – CED në kuadër të projektit për ndryshimet klimatike, me perkrahje teknike nga MILEU KONTAKT, dhe finansuar nga USAID, këto ditë ka filluar me realizimin e projektit për zëvendësimin e poceve ekzistues joefikas me poca te ri ekonomik në tërë teritorin e Komunës së Tearcës. Konkretisht do të zëvendësohen rreth 1.200 poce, kurse invesimi kap vlere rreth 2 miljon derare. Ky paraqet investim shumë të rëndësishem per Komunën e Tearcës.

Inaugurohet sistemi i nxemjes qendrore me biomasë në sh.f. "Eqrem Qabej" në f.Neproshten të Komunës së Tearcës.

Sot me date 20 janar, ora 11 ne lokalet e sh.f. “Eqrem Qabej” në f. Neproshten, në prani të punonjësve të arsimit, këshilltarve komunal, drejtor të shkollave fillore, prind, dhe nxenes te kësaj shkolle, Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani inauguroi sistemin e nxemjes qendrore në shkollë. Kjo është hera e parë që në një shkollë fillore të Komunës së Tearcës vëndohet në përdorim një sistem i tillë i nxemjes me biomasë. Realizues i punëve është kompania “Daradania”, kurse i gjith investimi është realizuar nga Komuna e Tearcës.

 

Komuna e Tearcës investon në përmisimin e infrastrukturës rrugore në fshatin Sllatinë.

Komuna e Tearcës vazhdon me investime kapitale për përmisimin e infrastrukturës rrugore të fshatrve te komunës së Tearcës. Konkretisht, bëhet tamponimi dhe vazhdon bekatonimi i rrugës lokale “Potok” në fshatin Sllatinë me gjatsi më tepër se 300 metër gjatsi, dhe gjeresi  5 metër. Kjo rrugë lokale është shumë e rëndësishme për banorët e fshatit Sllatine, dhe do te përmisoj dukshem levizjen e banorëve dhe automjetve në fshatin Sllatine.

 

Komuna e Tearcës vazhdon realizimin e projekteve kapitale hidro-energjetike me ndërtimin e shtatë mini-hidrocentraleve në territorin e komunës së Tearcës.

Komuna e Tearcës vazhdon investimet kapitale energjetike për banorët e komunës së Tearcës. Konkretisht, më date 26.Tetor.2013, kryetari i komunës së Tearcës Isen Asani bashkë me ministrin e ekonomisë Valon Saraqini vizituan lokacionet ku janë ndërtuar dy mini-hidrocentrale dhe u vëzhguan në teren punët në ndërtimin e mini-hidorcentralit të tretë që është në perfundim të sipër. Këto tre mini-hindrocentrale ndërtohen në lumbardh në fshatin Tearcë, dhe do të jenë me kapacitet prej gjithsej 6 MË, ndërsa punët ndërtimore për këto tre mini-hidrocentrale realizohen prej kompanis Italiane Hidro SoloPoëer. Këto tre mini-hidrocentrale janë pjesë e shtatë mini-hidrocentraleve qe ndërtohen në fshatrat e komunës së Tearcës, dhe përfundimi i tyre do të mundësoj rrymë elektrike të mjaftueshme për më tepër se 1000 familje në teritorin e komunës së Tearcës. Për këtë projekt kapital në sferën e energjetikës Ministria e Ekonomisë ka ndarë 22.000.000, 00 euro. Realizimi i këtij projekti kapital paraqet nji mundësi për zhvillimin e ekonomisë edhe turizmit në Komunën e Tearcës.

 

Perfundon projekti për ujësjellsin në fshatin Nerashtë.

Përfundoi realizimi i projektit për ujësjellsin në fshatin Nerashtë. Konkretishtë përfunduan punët në ndërtimin e bazenit ku do te akumulohet uji prej dy elektro-pompave. Për këtë qëllim, Komuna e Tearcës në bashkëpunim me EVN – Maqedoni është në fazë përfundimtare të punëve për furnizimin me rrymë te elektro-pompave qe do të bëjnë nxjerrjen e ujit. Konkretisht, u vendos trafo prej tensionit të lartë në tension të ulët qe do të furnizoj me rryme elektro-pompat, si dhe shtyllat deri te elektro-pompat, të cilat do të bëjnë nxjerjen e ujit dhe do ta akumulojne atë në bazen, qe më pas do të furnizoj me ujë të pijshëm banorët e fshatit Nerashtë.

 

Komuna e Tearcës sot përfundoj punimet ndërtmore për asfaltimin e rrugës që qon te gurri i madh në fshatin Dobroshtë.

 

Komuna e Tearcës me sukses përfundon investimet kapitale për përmisimin e infrastrukturës rrugore në fshatin Dobroshtë. Konkretisht, sot përfunduan punët në asfaltimin e rrugës që qon te gurri i madh ne fshatin Dobroshtë. Pas këtij investimi kapital, vazhdojnë investime tjerra për përmisimin e infrastrukturës rrugore nëpër fshatrat tjerrë të komunës së Tearcës.

 

Komuna e Tearcës investon edhe në përmisimin e infrastrukturës rrugore të fshatit Nerashtë.

 

Komuna e Tearcës vazhdonë me investime të shumta për përmisimin e infrastrukturës rrugore te fshatrave të komunës së Tearcës. Konkretisht, shtrohet me bekatona një ndër rrugët shumë të rëndësishme në fshatin Nerashtë. Kjo është rrugë shumë e rëndësishme për banorët e fshatit Nerashtë dhe do të përmisoj dukshëm lëvizjen e tyre, dhe paraqet një ndër investimet e shumta që komuna i realizon nepër fshatrat e komunës së Tearcës.

Komuna e Tearcës investon në përmisimin e infrastrukturës rrugore në fshatin Odër.

 

Komuna e Tearcës vazhdonë me investime kapitale për përmisimin e rrugëve në gjitha fshatrat e komunës së Tearcës. Konkretishtë shtrohet me bekatona një ndër rrugët më të rëndësishme në fshatin Odër. Kjo rrugë do të përmisoj dukshëm lëvizjen e banorëve te fshatit Odër si dhe fshatrave tjerrë të komunës së Tearcës.

Komuna e Tearcës përmison infrastrukturën rrugore në fshatin Gllogjë.

 

Komuna e Tearcës vazhdonë me investime kapitale në gjitha fshatrat e komunës së Tearces. Ksaj rradhe u shtrua me bekatona rruga ne fshatin Gllogjë, me gjatsi rreth 300 metër. Kjo është rrugë shum e rendesishme për banorëet e fshatit Gllogje si dhe fshatrave tjerr të komunes së Tearcës.

 

Sot më datë 19.Shtator.2013, përfuduan punimet në fazën e dytë për asfaltimin e rrugës që qon te gurri i madh në fshatin Dobroshtë.

Sot më 19.Shtator.2013, përfundon faza e dyte në asfaltimin e rrugës në fshatin Dobroshtë, rrugës prej te kthesa në fshatin Nerashtë që qon deri te gurri i madh ne fshatin Dobroshtë. Konkretisht, sot perfundoi shtruarja me rërë, dhe tamponimi me rërë i kësaj rruge shum të rëndësishme për banorët e fshatit Dobroshtë. Kjo paraqet fazen e dytë të punëve, kurse faza e tret pra asfaltimi i rrugës pritet të perfundoj gjatë javës së ardhshme.  Kjo rrugë është me gjatsi prej më tepër se 1.000 metër dhe me gjërësi prej 4 metër, dhe paraqet një ndër rrugët më të rendesishme për banorët e fshatit Dobroshtë, si dhe banoret e fshatrave tjerr te komunës se Tearcës.

Sot më datë 19.Shtator.2013, përfunduan punimet ndërtimore në asfaltimin e rrugës te lagjja e maqedonëve në fshatin Dobroshtë.

Vazhdojnë investimet kapitale në infrastrukturën rrugore të Komunës së Tearcës. Sot, përfunduan punimet ndërtimore për asfaltimin e rrugës te lagja e maqedonve në hyrje te fshatit Dobrosht. Ky investim u realizua nga Komuna e Tearcës ne bashkëpunim me Bankën Evropjane per Zhvillim.  Kjo rrugë është me gjatsi prej 1.500 metra, dhe me gjërësi prej 4 metër.
Ky investim do të përmisoj dukshëm lëvizjen e qytetarve te fshatit Dobrosht si dhe fshatrave tjerr të Komunes së Tearcës.

 

Komuna e Tearcës vazhdon me investimet kapitale në infrastrukturën rrugore të fshatit Dobroshtë.

Komuna e Tearcës në bashkpunim me bankën evropjane për zhvillim, nisi punimet ndërtimore për asfaltimin e rrugës në lagjen e Maqedonëve në fshatin Dobroshtë.

 

Gjithashtu filluan punimet ndërtimore edhe për asfaltimin e rrugës që qon te guri i madh në fshatin Dobroshtë.

 

Poashtu realizohet edhe vendosja e skajorve përgjat rrugës Tetovë-Jazhincë, perkatesisht në fshatin Dobroshtë, dhe Gllogjë.

 

Këto investime paraqesin investime kapitale në infrastrukturën rrugore që komuna e Tearcës bashkë me bankën evropjane për zhvillim i realizon në fshatrat e komunës së Tearcës. Këto investime do të përmisojn dukshëm lëvizjen e qytetarve të komunës së Tearcës si dhe do të përmisojnë sigurinë në komunikacion, prandaj janë me rëndësi të veqant për të gjith banorët e fshatrave të komunës së Tearcës.

 

Komuna e Tearcës nis realizimin e trotuarit në fshatin Gllogjë.

Komuna e Tearcës vazhdon investimet kapitale në infrastrukturën rrugore me qëllim përmisimin e lëvizisjes dhe qarkullimit për qytetarët e saj. Në këtë kontekst sot nisën punimet për realizimin e trotuarit në rrugën Tetove – Jazhincë në fshatin Gllogjë. Trotuari do të përfshihet në një gjatsi prej 1.500 metra, ku do të vendosen skajore. Punimet ndërtimore realizohen nga kompania UPC (Urban Plan Construction), dhe priten të përfundojnë mbrenda disa javësh. Ky investim paraqet investim kapital dhe do të përmisoj dukshëm lëvizjen e qytatrëve dhe automjeteve që qarkullojnë në komunën e Tearcës.

 

Realizohet takim pune ndërmjet kryetarit të komunës së Tearcës, qendrës për menaxhim me kriza, si dhe përfaqsuesve të OSBE-s.

 

Me kërkesë të Kryetarit të komunës së Tearëcs z.Isen Asani më datë 26.06.2013, në sallën e Këshillit të komunës së Tearcës u mbajt takim pune në të cilin morrën pjesë përfaqësues të OSBE-së, përfaqësues të NP “Pyjet e Maqedonisë”, përfaqësues të njësisë zjarëfikëse-Tetovë, përfaqësues të Qendrës për menaxhim me kriza, komantanti dhe zëvendës komandanti i policisë pyjore, komandanti i stacionit policor Tearcë dhe kryetarët e bashkësive lokale që gravitojnë në komunë të Tearcës.
Në këtë takim u diskutua për problemin e prerjes ilegale të pyjeve, problemin me mos pastrimin e dy krahëve të rrugës regjionale Tetovë-Jazhincë nga NP “Rrugët e Maqedonisë” dhe kujdesin nga zjarret në sezonën e të korrërave të drithrave.

Për më tepër mund të shkarkoni konkluzionet nga takimi duke klikuar këtu....

 

 

Realizohet takim pune në Komunë të Tearcës i organizuar nga USAID me temë "Strategjitë komunale për ndryshimet klimatike"

USAID në komunë te Tearcës realizoi nji takim pune me temë "Strategjitë komunale për ndryshimet klimatike", ku morën pjes përfaqsues të USAID për Maqedoni, si dhe kryesia e komunës së Tearcës në krye me kryetarin e saj zotri Isen Asanin. Për temën në fjalë kryetari i komunës theksoi projekte të shumta që janë realizuar edhe që do të realizohen në mbrojten e mjedisit jetsor, edhe per nji komunë sa më të pastër dhe evropjane.

Në këtë takim pune u theksuan parametrat e komunës së Tearcës, si ato demografike ashtu edhe ato gjeografike, si dhe rëndësia e këtyre statstikave për realizimin e suksesshëm të projekteve për mbrojte të mjedisit jetsor. USAID shprehi gadishmëri të përkrah projekte konkrete që do të ndihmojn në permisimin dhe mbrojtjen e mjedisit jetsor në komunë të Tearcës.

Për më tepër informata mund të klikoni këtu... (download).

 

Komuna e Tearcës vazhdon me realizimin e projekteve të shumta.

 

Komuna e Tearcës vazhdon me realizimin e projekteve të shumta të parapara për realizim. Një ndër këto projekte është edhe krijimi i vendit ku do të pastrohen veturat zyrtare të Komunës së Tearcës, si dhe autobusi i komunës që i transporton nxënësit për në shkollë, të rajonit të komunës së Tearcës.

 

Realizohet takim pune ndermjet kryetarit te komunes se Tearces Isen Asani, dhe perfaqsuesve te lart te USAID-it.

 

Vizitë nga USAID në konsultim me udhëheqsinë e komunës, realizuan takim pune për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe krijimin e nji qendre grumbulluese ku qytetart e komunës së Tearcës në të ardhmen prodhimet e tyre mund ti plasojnë. Si temë diskutimi u shtrua cështja lidhur me llojet e këpurdhave që ekzistojnë në malin Sharr, në rajonin e komunës së Tearcës, si dhe llojet e bimëve mjeksore, poashtu te luleve, cajeve, etj.
Ky ka qenë takimi i parë, në takimet e rradhës do të analizohen punë konkrete lidhur më këte cështje.

 

Kryetari i komunës së Tearcës Isen Asani realizoj nji vizitë pune me ministrin e ekonomisë Valon Saraçini.

Kryetari i komunës së Tearcës Isen Asani realizoj nji vizitë pune me ministrin e ekonomisë Valon Saraçini, ku ministri u njoftua me punët e realizuara në terren për ndërtimin e shtatë hidrocentraleve në fshatrat e komunës të Tearcës. Prej punëve të realizura mund të theksohet hapja e rrugës që qon deri te vendi ku bëhet ndërtimi i Hidrocentalit. Në fshatrat e komunës së Tearcës do të ndërtohen shtatë Hidrocentrale, dhe atë:

- Në Lumbardh do të ndërtohen 3 mini hidrocentrale me kapacitet prej 2 MW (MegaWatt). Këto 3 hidrocentrale do të ndërtohen nga kompania Hidro Solo Power, investitor Italjan.

- Në fshatin Dobrosht do të ndërtohen 2 hidrocentrale të vogla me kapacitet prej 2 MW (MegaWatt) nga kompani Austriake,

- Në fshatin Odër do të ndërtohen 2 mini hidrocentrale me kapacitet me të vogël.

Vlera e përgjithshme e këtyre investimeve kapitale arrin 21.000.000, 00 euro.

Kryetari i komunës Isen Asani, në këtë takim pune me ministrin e ekonomisë Valon Saraçini theksuan rëndësinë e realizimit të këtij projekti kapital hidro-energjetik për këtë rajon. Ministria e ekonomisë do të përkrah projektin me 21.000.000, 00 euro. Realizimi i këtij projekti kapital në sferën e energjetikes do të përmisoj dukshëm furnizimin me rrymë elektrike të banorve të komunës së Tearcës, si dhe do të do inkasoj mjete shtesë në buxhetin e Komunës së Tearcës. Veq kësaj, në ndërtimin e këtyre hidrocentraleve janë angazhuar kompani vendore që nënkupton vende të rreja pune si gjatë fazës së ndërtimit, poashtu edhe për mirëmbajtjen e hidrocentraleve. Ky investim është investim kapital hidro-energjetik që realizohet në Komunë të Tearcës.

 

Realizohet projekti për sanimin e gypave të ujësellsit në gjatsi prej 1.000 metër në fshatin Tearcë.

 

Komuna e Tearcës, me kryetarin e saj Isen Asani vazhdojnë realizimin e projekteve kapitale infrastrukturore në komunë të Tearcës. Konkretisht, realizohet vendosja e gypave të ujësjellsit në fshatin Tearcë në gjatsi prej mbi 1.000 metër që do të përmisoj furnizimin me ujë të pijshëm të banorve të fshatit Tearcë.

 

Realizohet ndërtimi i trotuarit në fshatin Dobrosht.

 

Komuna e Tearcës në bashkpunim me Biron për zhvillim regjional nis realizimin e ndërtimit të trotuarit në fshatin Dobrosht. Ky trotuar do të përmisoj dukshëm lëvizjen e banorve të fshatit Dobrosht, dhe do të shtrihet me gjatsi prej stacionit te autobusave të fshatit Dobrosht deri te kthesa e rrugës për në fshatin Nerasht. Ky investim është vazhdimsi e investimeve të shumta kapitale të realizuara në fshatin Dobrosht si dhe në fshatrat tjerrë të Komunës së Tearcës.